AVÍS LEGAL

Aquest portal el titular del qual és
Anna Paretas Artacho (Aula de Cuina d'aquí en endavant)., amb NIF 40353411A, domicili al Carrer Cavallers, 36 17100 La Bisbal d'Empordà, està constituïda pels llocs webs associats als dominis auladecuina.cat

Propietat Intel·lectual i Industrial

El disseny del portal i els seus codis fonts, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a Aula de Cuina, i està protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Aula de Cuina, és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s'incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d'aquesta empresa.

Tota la informació que es rep en la web, com a comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a 
Aula de Cuina, de manera gratuïta. No ha d'enviar-se informació que NO pugui ser tractada d'aquesta manera.

Responsabilitat dels continguts

Aula de Cuina no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals es pugui accedir al portal.

Aula de Cuina tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d'aquest portal.

Aula de Cuina es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

Aula de Cuina., no serà responsable de l'ús que tercers facin de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques quines, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades provocades per l'ús d'aquesta informació. No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-Aula de Cuina, es compromet a la retirada o si escau bloqueig d'aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.

Tampoc l'empresa es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat en l'ordinador de l'internauta. S'exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l'usuari es connecti a internet. Igualment, no es garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web.


Reproducció de continguts

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en el portal. Sense el consentiment escrit deAula de Cuina


Seu electrònica

D'acord amb el que s'estableix en el art 7 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, Aula de Cuina.,  es responsabilitzarà de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals pugui accedir-se a través de la seva Seu Electrònica (www.auladecuina.cat)

Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.