ELS CuLTIUS ECològics Protegeixen la biodiversitat

Perquè treballen en harmonia amb la natura

Més vida del sòl.

Els sòls orgànics contenen més microorganismes i cucs terrestres que són molt importants per a la fertilitat i l’estructura del sòl.

 

Més flors i plantes.

A les explotacions ecològiques trobareu més plantes silvestres i més espècies vegetals.

 

Més fauna.

A les granges ecològiques hi ha més insectes i animals petits com ara escarbats, abelles, aranyes, papallones, ocells...

 

Més espècies cultivades.

L’agro-biodiversitat és més gran a les explotacions ecològiques com a resultat de la rotació de cultius, el conreu i el conreu mixt.

 

Variació paisatgística.

Les explotacions ecològiques mostren millors característiques estacionals, històriques i especials d'una regió.

Evidència científica

La vida del sòl.

Els microorganismes i els cucs terrestres tenen un paper molt important a per a mantenir els sòls fèrtils. Els sòls ecològics solen tenir-ne més, com a resultat de l’ús d’adobs naturals amb material orgànic i de la rotació del cultiu. Els microorganismes són també més diversos i més actius en sòls orgànics.

Insectes i altres invertebres.

A les explotacions ecològiques hi 1,6 vegades més d'escarbats, es troben 3 vegades més papallones i d'1 a 5 vegades més d'aranyes que a l’agricultura convencional. Molts d’ells són depredadors naturals d’insectes i plagues com els polls. També contribueixen a la pol·linització i són una font important d’aliments per a les aus.

Plantes.

A l’agricultura ecològica trobem 5 vegades més plantes silvestres i un 57% més d’espècies  de petites que a l’agricultura convencional. Les plantes no agrícoles són una font d’aliments important per a invertebrats i aus. També preveuen que les plagues deborin els cultius.

Ocells.

Les aus beneficien molt dels mètodes d’agricultura ecològica. Es reprodueixen en nombres més grans i amb més èxit.  A les vores dels camps es veuen entre 25% i 44% més d’ocells, i un 100% més d’aus que nien a terra.

Paisatge.

L’agricultura ecològica també beneficia la qualitat del paisatge amb elements paisatgístics més variats i seminaturals com ara tanques i bassals. Les explotacions orgàniques estan més en sintonia amb les relacions espacials i temporals característiques d'una regió.

La biodiversitat és base del nostre subministrament d'aliments.

A la Terra hi ha 265.000 espècies vegetals, 7.000 de les quals serveixen de cultiu alimentari. Només es mengen 80 collites en grans quantitats. El blat, l’arròs, el sucre i el blat de moro proporcionen el 63% de la ingesta d’aliments vegetals per part de les persones.

Hi ha 4.763 espècies de mamífers i 9.946 espècies d'aus. Només 40 d'aquestes plantes són alimentàries. Només 14 espècies subministren el 90% del consum de carn.

La dependència de només algunes espècies pot conduir fàcilment a crisis alimentàries quan es produeixen noves plagues o malalties. Per a l'estabilitat i la resiliència, es necessita diversitat.

Font: https://www.natureandmore.com/en/all-about-organic/how-does-organic-benefit-biodiversity